01:07:28

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Ana Sayfa arrow Hukuk Köşesi arrow Basın Açıklamaları arrow Fethullah Gülen'in Kıbrıs'ta Üniversite Açma İddiasına Açıklama
Fethullah Gülen'in Kıbrıs'ta Üniversite Açma İddiasına Açıklama Yazdır E-posta
Değerlendirme: / 15
Kötüİyi 
fgulen.com   
03.12.1997

3 Aralık 1997 tarihli 'Kıbrıs' Gazetesinde, Muhterem Fethullah Gülen'in Kıbrıs'ta bir üniversite açmaya hazırlandığı iddia edilmektedir. Söz konusu haberde bu iddianın hangi bilgi, belge ya da kaynağa dayandığı belirtilmemekle birlikte, muhterem müvekkilimizin Kıbrıs'ta bir eğitim müessesesini bizzat kuracağı ve kendisinin bu alanda zaten bir çok ülkede yatırım yaptığı gibi bazı hususlar adeta kanıtlanmış bir gerçek gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği özenli ve objektif bir araştırmaya dayanmamasından kaynaklanan bu gerçek dışı iddiaların, Yavru Vatan Kıbrıs Halkı arasında yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek olması sebebi ile işbu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Muhterem Hocaefendi'yi yazıda ileri sürüldüğü gibi, hangi nam ya da isim altında olursa olsun, belirli bir kuruluşun ya da oluşumun 'önderi' veya 'önde geleni' olarak vasıflandırmak bütünüyle yanlış ve haksız bir yakıştırmadır. Çünkü bütün kamuoyunun da yakinen bildiği üzere, Muhterem Fethullah Gülen toplumumuzda kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlenmesine gayret gösteren, farklı düşünce ve inançların karşılıklı saygı içinde diyalog kurmasını öneren ve bu şekilde teşkil edilecek hoşgörü ortamı çerçevesinde meselelere çözüm aranması gereğine işaret eden bir mütefekkir olarak, siyasi-ideolojik yapılanmaların üzerinde ve onlara angaje olmamış mümtaz bir şahsiyettir.

Hiçbir dünyevi beklenti içinde olmaksızın sadece ilmi ve fikri bir uğraş gösteren böyle bir şahsiyetin, gerek eğitim alanında gerekse başka bir alanda bizzat yatırımlarda bulunması iddiası ise, söz konusu dahi edilemez. Bu nedenle Muhterem Fethullah Gülen'in yurt içinde veya yurt dışında okul ya da başka bir kuruluşa sahip olduğu yolundaki iddiaların tümü gerçek dışıdır. Nitekim kendisinin, ilmi faaliyetleri için gerekli kitapları ve bazı zati eşyası dışında hiçbir malvarlığının olmaması da bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Gerçek durum böyle olunca, söz konusu haberde Muhterem Hocaefendi'nin Kıbrıs'ta bir üniversite yatırımında bulunduğunu iddia edip bundan dolayı 'yeşil' olarak nitelendirecek bir takım çağrışımlarda bulunma gayreti; hem basın mesleği adına üzüntü verici bir çarpıtma teşkil etmekte, hem de Yavru Vatan Kıbrıs'ta müspet işler yapmak isteyen müteşebbislerimizi incitmektedir.

Kaldı ki aynı haberde, sözü edilen üniversiteyi kurma hazırlığında olan kişinin, bu konuda resmi makamlar nezdindeki girişimlerinden bahsedilmekte ve aynı şahsın kurulacak üniversitenin Muhterem Fethullah Gülen ile haberde iddia edildiği gibi bir bağlantısının olmadığını açıkladığı, özellikle vurgulan- maktadır. Bu da açıkça göstermektedir ki, haberde muhterem müvekkilimize atfedilen iddiaların hiçbiri doğru değildir.

Bu vesile ile bir kez daha, Muhterem Fethullah Gülen'in Türk Milleti ve İnsanlık hayrına müsbet bütün işleri manen desteklediğini, dünyanın neresinde olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, ülkemize fayda getirecek bütün hizmetlerden bahdiyarlık; bu fikri ve manevi gayret ve haz dışında kendisinin hiçbir siyasi, ticari v.s. faaliyetinin söz konusu olmadığını kamuoyuna duyurur, saygılar sunarız.

Fethullah Gülen Vekilleri

Son Güncelleme ( 14.11.2006 )
 
< Önceki   Sonraki >
Fethullah Gülen Web Siteleri