16:19:19

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Ana Sayfa arrow Hitabet arrow Müstakil Seriler arrow İnsanı Yücelten Vasıflar
İnsanı Yücelten Vasıflar Yazdır E-posta
30.11.1999
İnsanı Yücelten Vasıflar-1
 • Muhasebe duygusu.
 • Vazife ve hizmet şuuru.
 • Allah kişinin nasıl zahîri olur?
 • Nimete mazhariyet şükür ister.
 • Muhasebe duygusunu İslâm getirmiştir.
 • Ehl-i kitabın kuruntularına kulak vermeme.
 • Nefsi satın alma ile ilgili hadisler ve misaller.
 • İslâm her ferdin mükellefiyet ve vazifesini kendine yüklemiştir.
 • Her kişi çobandır ve güttüğünden mesul olur.
 • İkinci dirilişin ilk bahtlıları.
 • Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor.
 • Ruh-u Revan-ı Muhammedî'nin şehbal açısı ve Türkî devletlerin imdadına koşma.
 • Çok ağlamak az gülmek ve Hz. Ebubekir.
 • Hz. Ömer'in muhasebe ve mesuliyet duygusu, vefatı ve İbn-i Abbas'ın teskini, son sözleri...
 • Kişinin kendini hesaba çekmesi ve Peygamberimizin dahi ehlini bile hatırlayamayacağı üç yer..
 • Al-i İmran suresi ayet 102; sahabenin Allah korkusu ve muhasebe duygusu.
İnsanı Yücelten Vasıflar-2
 • Peygamberimize karşı kalbî alâka.
 • Sevdiğimiz zatın sevilmesinin önemi.
 • O'nun sevgisi imanın bir parçasıdır.
 • Peygamberin sevgisi kişiyi (Hz. Ali'yi) yemeden içmeden kesebilir mi?
 • Maide suresi 3. ayet ve Hz.Ebu Bekir'in Peygamberimin gurubunu anlaması.
 • Bilali Habeşi'nin Peygambere karşı sevgisi.
 • İmanın tadını tatmak neye bağlıdır?
 • Meşhur münafık Ubeyy ibni Selül'e oğlunun itirazı.
 • Husayn'ın Müslüman oluşu ve İmran ile sahabenin Peygamberimize derin bağlılığı.
 • Hz. Muhammed (sav) sevgisi sahabeden sonra da devam etmiş ve ilelebet devam edecek.
 • Hz. Osman'ın muhasara edilişi.
 • Sultan I. Ahmed'in Peygamber sevgisi.
 • Tahiru'l-Mevlevî ve muhabbeti.
İnsanı Yücelten Vasıflar-3
 • Nur suresi 55. ayet; İrade ve ruh insanı.
 • İrade ile bütün engebeler aşılır.
 • Beden, cisim insanı ve karşıtı ruh insanı.
 • Ruh insanı ıstırap adamıdır.
İnsanı Yücelten Vasıflar-4
 • Peygamberimizi sevme yolunun önemi.
 • İn'amullah ve Sir James Jeans.
 • Hz. Ebubekir'in Peygamber sevgisi.
 • Hz. Ömer'in peygamber sevgisi ve Üsame ile oğluna beytülmalden mal dağıtımı.
 • Rabiatü'l-Adeviye'de Resulullah sevgisi nasıldı?
 • Büyüklüğün ölçüsü Hz. Muhammed'in hayatını yaşamaktır.
 • Hz. Ömer ve Hacer-ül Esved.
 • Sultanlar sultanının kalplere girişi.
 • Peygamberimize itaat Allah sevgisi demektir.
 • İçkinin yasak edilişi ve sahabenin tavrı.
 • Ondan bize kalan saygının derinliği.
 • Hz. Ömer ve onda Hz. Peygambere itaatın derinliği.
 • Halid b. Velid 'de bağlılığın ınkıyadın teslimiyetin inceliği.
 • Süleymaniye şiiri.
 • Vaazı dinleme ile ilgili nasihatlar.
İnsanı Yücelten Vasıflar-5
 • Ruh ibadetle nasıl bütünleşir?
 • İrade, irade insanı ve irade felsefesi ne demektir?
 • İrade insanı, kendini aşmış hep başkaları için yaşamıştır peki ya ruh insanı.
 • Ruhi hayatın keyfiyeti.
 • Ruh insanının destanı.
 • En büyük dua: Bir 'of' çekmek
 • Ruh insanı arşı azamı nasıl ihtizaza getirir?
 • Izdırab insanı Selahaddin
 • Ruh insanı, Allah'a intisabın izzetini kendisine verilen en büyük şeref sayar.
 • Hz.Ömer'e Kâbenin anahtarlarının verilişi.
 • İslâm'ın şiarı nedir?
 • Ruh neslinin önemli vasıfları.
 • İbadette doygunluğa ulaşma ve İbni Abbas.
 • 'Ruhbanun fi'l-leyli Fursanun fi'n-nehar' olma.
 • Ruh nesli ve beklenen mübeccel nesil.
 • Zübeyr bin Avvam ve Bedr.
 • İmran bin Husayn ve Basur hastalığı.
 • Hz. Ömer'in (ra) dilinde meleğin dili vardır.
 • Ubeyy bin Ka'b ve caminin lerzeye gelişi.
 • Ve destan olmuş Hanzele...
 • Reis devletin devlet reisi: Murat Hüdavendigâr.
İnsanı Yücelten Vasıflar-6
 • Allah Resulü'nü sevme ve sünnetini tatbik etme.
 • Ebediyeti kazanmanın yolu.
 • Dini hayatın gayesi haline getirme veya kulluk şuuru.
 • Cin taifesinin imanı.
 • Sa'd b. Muaz'ın duası.
 • Başkalarının menkıbeleriyle teselli bulma, felaketin bir ucudur.. Peki ya öbür ucu....
 • Hümanizm ve gerçek sevgi..
 • Bilme marifetullahla noktalanır.
 • Azami zühd ve takvanın yakalanması.
 • Allah'a dost olmanın egzersizi.
 • Kulluğun timsali: Abdullah b. Amr.
 • Kulluk ve namaz.
 • Kulluk kimden öğrenilir?
 • Ve cemaat imamını bekliyor.
İnsanı Yücelten Vasıflar-7
 • Melekliği temsil eden cemaat.
 • İmanla gelen emniyet
 • Ruh cemaatinin vasıfları
 • İmandan kaynaklanan aksiyon
 • Gerçek iman ve sultanlık
 • Allah'ın en sevmediği mümin kimdir?
 • Sıfır bir cemaat rakamlarla ifade edilemeyecek zirveye nasıl ulaştı?
 • İman kömür ruhları elmas haline getirir.
 • Fir'avn'a secde edenler nasıl iman ettiler?
 • Ötelere gözü açılan insanlar.
 • Kahramanlık döneminden kahramanlık misalleri ve ciğerleri delen bir dua.
İnsanı Yücelten Vasıflar-8
 • Bedeninden kaçıp ruhunu arama.
 • Leyle-i Kadir'in kadri nasıl bilinir?
 • Vazife şuuru ve vefa hissi.
 • Metafizik gerilim nedir?
 • İnsan ebede mebustur.
 • Ebede nasıl talip oldular?
 • Nebilerden misaller.
 • Velayette neredeyiz?
 • Osmanlı ve Muhammed İkbal.
 • Efendimiz (sav)'e hediyelerimiz.
 • Bizden vefa bekleyenler.
 • Peygamberlere yardıma çağrılsak gider miydik?
 • Destan yazan Ebu Akil.
 • 'Resulullah'ın bayrağı yanıyor yetişin'
 • Hakk'a hakikate açılmanın derinliği ve sahabe hayatından tablolar.
 • ...Ve Kadir gecesinde bir dua.
İnsanı Yücelten Vasıflar-9
 • Bayram, kalpleri kasvet içinde olanlar için Allah'ın (cc) hususi bir muamele yapacağı gündür.
 • Hallac (ra) şehid olurken yeri göğü ihtizaza getiren esrarengiz sözleri.
 • İnsanlar için ve dışın baskılarıyla mabedden ve mescidden uzak 'nerede benim mabedim' diye inliyor.
 • Güneşler kadar günah ne ile eritilebilir?
 • Devletler sadaka verecek insan bulamayacak hale nasıl gelebilirler?
 • Başka gömleği olmadığı için kirli gömlekle ölüm döşeğinde olan halife Ömer b. Abdülaziz.
 • Asrımızın beklediği önder tipin vasıfları nasıl olmalıdır?
 • Peygambere sunulan bir bardak gözyaşı.
 • Günahları döken en büyük unsur: Gönül ızdırabı.
 • Geçilmez yollardan geçecek aşılmaz tepeleri aşacak tek insan ızdırap insanı.
 • Oğluna vasiyet edip öldükten sonra kendini yaktıran adam.
 • Cehennem kenarında olan adamın Allah'a karşı hüsn-ü zannı.
 • Allah (cc) analardan daha şefkatlidir.
 • Kıyamette insanları hesaba kim çekecek?
 • M. Akif'in 60 senedir beklediği nesil.
 • Dirilme sırası artık bu millettedir.
 • Hakkında Levhi Mahfuz'da şaki yazılan mürşid.
 • Var mı Allah'ın kapısından başka kapı.
 • Göklerdeki melekleri imrendiren inilti: Dua...
 • Eğer insanlar Allah'ın rahmetinin genişliğini bilselerdi ibadeti bile terk ederlerdi.
 • 'Vücudumu öyle büyüt ki cehennemi ben doldurayım'
İnsanı Yücelten Vasıflar-10
 • Sahnede kendine yer arayan İslâm cemaatinin vasıfları nelerdir?
 • Azap gelip çatmadan neler yapılmalı?
 • Vefalı dost olmanın yolu.
 • 'Nerdesin sana secde ettiğim mihrabım, nerdesin Nebinin soluklarını duyduğum minberim, nerdesin gözyaşına ihtiyaç duyan seccadem..'
 • Kalbimizin üzerine inen pas ve sisi nasıl silebiliriz?
 • Ağacın kayaların arasından Musa'ya (as) seslenişi.
 • Vahye açılma menzili nerede başlar?
 • Hz. Ebâ Akil ne demişti?
 • Mağaradan güneşin üzerine doğan büyük güneş.
 • Semayı ve zemini çınlatan ses ne idi?
 • Hz. Yunus'u (as) balığın karnından kurtaran sırlı kelam ne idi?
 • Gerçek yöneliş nasıl olmalı?
 • Hz. Yusuf'u çağıran fettan ve çekici kadın ve iffet abidesini onun elinden kurtaran kilit söz.
 • Nefsanilik ve cismaniliğin insanı sardığı dönem.
 • Ölümle tehdit edilen ve gülerek karşılık veren 'Milletimin imanını selamette görürsem cehennemde yanmaya razıyım' diyen babayiğitler.
 • Dirilişleri temin eden cemaati Kur'an haber veriyor, nasıl?
 • Enes b. Nadr, Abdullah b. Cahş, Sa'd İbn-i Rebi'nin Uhud'da Allah'a verdikleri sözler?
 • Savaş meydanında tanınmayan şehid.
 • Ebu Akil'in sallanan kolunu koparıp cihada koşması.
 • Hz. Davud'u (as) kırk sene ağlatan nedir?
 • Allah Resulüne günde 100 defa 'Estağfirullah' dedirten neydi?
 • Muhammed b. Münkedir'e neden bekka deniliyordu?
 • 11'i 5 geçe hata edenler ve hemen ardından 11'i 6 geçe tevbe edenler.
 • Cüneyd ve Beyazıd-i Bistami'nin bekleyişi.
Son Güncelleme ( 28.11.2006 )
 
< Önceki   Sonraki >
Fethullah Gülen Web Siteleri