00:32:44

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Ana Sayfa arrow Hitabet arrow Vaizliği arrow 1976 Yılı Vaaz ve Konferansları
1976 Yılı Vaaz ve Konferansları Yazdır E-posta
17.11.1999

Fethullah Gülen Hocaefendi, 1976 yılında Manisa ve civar ilçelerdeki vaazlarını İzmir'e tayin edilinceye dek devam ettirdi.

Manisa'da 2 yıl 3 ay görev yaptı. Buradan da 28 Eylül 1976 günü İzmir Bornova'ya tayini çıktı. 12 Eylül 1980 ihtilaline kadar Bornova Camii'nde ve Türkiye'nin değişik yerlerinde vaaz ve konferanslar verdi, Avrupa'ya giderek birçok şehirde konuşmalar yaptı. Şimdi bu yıllara ait değerlendirmelerini aktaralım:

"Vaazlar ve sohbetler adına Bornova, Manisa'nın bir uzantısıdır diyebilirim. Silsile halinde bazı konuları kürsüye getirme burada da devam etti. Ayrıca haftada bir gece soru-cevap sohbetleri yapılmaya başlandı. Tabii ben bu arada sağa sola daha sık gitmeye başladım. Her yerden çeşitli vesilelerle davetler alıyordum. Mümkün mertebe de bu davetleri geri çevirmemeye çalışıyordum. Bunlar ya bir konferans için, ya bir vaaz için, ya bir sohbet için ya da her hangi bir hayır müessesesinin kuruluşu için gelen davetlerdi. Ben bunların hepsine yetişebiliyordum. Azmime fiziki gücüm de iştirak ettiği için bu mümkün oluyordu. Öyle ki bazen aynı günde üç ayrı yerde konuşma programına katılıyordum. İstirahatı da arabanın içinde buralara gidip-gelmeler esnasında yapıyordum. Bugün aynı performansı gösterebileceğimi zannetmiyorum. Bu ister sıhhat-ı bedenimin bozulmasına verilebilir, ister yaşımla doğru orantılı görülebilir ve isterse daha başka sarsıntı verici hadiselerle yorumlanabilir.."[1]

Konferans Fikrinin Doğuşu

Konferans; ilmî, fikrî yahut akademik bir meseleyi açıklamak, orijinal bir tezi savunmak amacıyla aydın bir dinleyici grubuna karşı salonlarda yapılan konuşmalardır. Konferansın gayesi, yeni fikirler vermek, bazı gerçekleri göstermek, konuya ışık tutucu yeni ve orijinal yorumlar getirmektir.

İlk konferansını askerlik günlerinde Erzurum Halk Evi'nde veren Fethullah Gülen Kestanepazarı Camii'nde vaaz ederken Yeşilay'da da her hafta konferans verdi. 1976 yılından itibaren bu konferansların akademik boyutunun ön plana çıkmaya başladığı görülmektedir. Konferanslar bir nevi camiye gelmeyen insanlara ulaşmayı hedefliyordu.

"Kestanepazarı'nda bulunduğum sıralarda, üniversitelerde yapılan seminerlere katılır, konuşma yapardım. Yaşar Hoca'nın İzmir'e vaiz olarak tayin ettiği Kemal Solak, Fakülteye asistan olarak girmişti. Konuşma yaptığım zamanlar yazıp-çizerdi. Ben de iktisadi, içtimai kitaplara bakar, İslam iktisadını anlatırdım. Bu gibi mevzular o camianın hoşuna gidiyordu."

"Konferans fikri camiye gelmeyen insanlara mesaj götürmek zaruretinden doğmuştur. Gerçi bu meseleye zaten kahve sohbetleriyle kısmen başlanılmıştı. Fakat artık iş kahve istiabını aşmıştı. Böyle bir konuşmayı kalabalık bir kitleye kahvede dahi yapmak isteseniz, yine toplantı ve yürüyüş kanunlarına göre izin almak gerekiyordu. Aynı izinle daha büyük yerlerde ve daha kalabalık topluluğa hitap etme imkanı olacağına göre bu işi o seviyede yapmak daha muvafıktır dedik ve konferanslara öyle başladık.

Benim ilk konferansım, Askerde iken hava tebdili için Erzurum'a geldiğimde olmuştu. Bu konferans Mevlana ile ilgiliydi. İkinci Konferans ise, Kestanepazarı'nda bulunduğum sıralarda oldu. Yeşilay'da her hafta seri konferanslar veriliyordu. Birinci hafta konferans veriliyor, ikinci hafta ise onun kritiği yapılıyordu."

Modern İlim ve Kur'an Konferansı

"Bana da Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir konferans teklif edildi. Kur'an'ın fen ve tekniğe bakış keyfiyetini mevzu edinen bir konferans olmuştu bu.

Bornova'da tutulan sinema hınca hınç dolduğu gibi dışarıda da bir o kadar insan sokakları doldurdu. Bu da arkadaşlarımızın bu işi sahiplendiklerini gösteriyordu. Demek ki konferans fikri umuma mal edilmişti. Sadece bir iki kişinin düşüncesi değildi. Belki bu rağbete, İzmir halkının beni baştan kabullenişlerinin de tesiri olmuştur. Hatta o konferansa köylerden traktörlere binip gelenler de vardı. Bir kısmı köyden çoluk-çocuğunu da getirmişti. Elbette benim anlatacaklarımı onların anlaması mümkün değildi; fakat ne konuşursam konuşayım dinlemeye hazırdılar ve hiç ayrılmadan orada oturdular.

Bu yönüyle benim ilk konferansım olan bu konuşma esas itibariyle beni tatmin etmemiştir. Zira esas saham olmadığı için, orada anlattığım Modern İlmin tespitlerini ben başkalarından aktarmak zorundaydım. Bununla beraber böyle bir konferans belki Türkiye'de, hatta dünyada ilkti."

Yaratılış ve Darwinizm Konferansı

"İkinci konferans ise Darwinizm'di. Fuarda Ekiciöver denen yerde yapılmıştı. Salon 5 bin kişilikti. Halbuki salondaki insandan çok dışarıda insan vardı. O gün orası bir bayram yerine dönmüştü. Herkes akşam namazını bahçede çayırların üzerinde kıldı. Dinleyici kitlesi çok değişikti. Kimisi merakla, bir vaiz bu mevzuda neler konuşacak diye gelmişti. Kimisi cidden mevzuu öğrenmek için orada bulunmuştu. Kimisi de orada bulunmayı kendisine ait bir vazife telakki etmişti. Belki anlatılanlardan bu son kısım bir şey anlamayacaklardı. Fakat gelişleriyle bizlere bir mesaj veriyorlardı. Yani, kim anlatırsa anlatsın, İslâmî her konuşmaya biz iştirak edeceğiz, diyorlardı.

"Yaradılış ve Darwinizm" ismi de bize aittir. Evvela yaradılış gelir. Darwinizm ise sadece bir nazariyeden ibarettir. Ben bu konuyu önce kürsüde de işlemiştim. Ancak orada "Hayat" bahsini anlatırken istidradi olarak temas etmiştim. Konferansta ise müstakil bir mevzu olarak üzerinde durdum. Bütün arzum Kur'an hakikatleriyle, Darwinizm denen safsatayı yere çalmaktı. Ben bu mevzuda ne kadar muvaffak olduğumu bilmiyorum. Ancak bizim cephemize bir cesaret geldiğine inanıyorum. Zaten daha sonra bu mevzuda bir çok eser yazıldı ve hepsi de Darwinizm'i yere çaldı."

Altın Nesil Konferansı

"Altın Nesil ismi de benim içime doğdu. Bu mevzuda bir tercüme eser olduğunu, Arapça bir tiyatro eserinin tercüme edildiğini ben çok sonra gördüm. O günlerde konferansa bu ismi verirken tamamen içime doğan bir mânâ olarak vermiştim. Orada kudsilerin vasıflarını çerçevelemek istiyordum. Bir bakıma Altın Nesil'e bir davetiye mahiyetindeydi o konferans.

Diyarbakır'da Altın Nesil Konferansını verdim. Bugün patlak veren hadiselerden ben o gün de endişeliydim. Ayağımda kalın botlar vardı. Buna rağmen tam konferansa çıkacağım sırada, ayağıma büyükçe bir çivi battı. Kendi tefe'üllerim içinde bu hadiseye bir mânâ verdim. Konuşma esnasında birçok çatlak ses geldi.. Laf atmalar, sözlü dalaşmalar oldu.. Bunlar ilk defa orada başıma geliyordu.

Orada unutamayacağım bir hadise de yine konferansa çıkmadan evvel oldu. Herhalde İmam Hatipte hocaydı. Birisi geldi ve hafife alır mahiyette "Altın Nesil, yani sahabeyi anlatacaksınız" gibi laflar etti. Ben birşey demedim. Fakat kendi kendime acaba benim anlatacağım şeyi nereden bildi de böyle söyledi diye de düşünmeden edemedim. Daha sonra o "Altın Nesil" adındaki senaryo tercümesini görünce işi anladım. Demek o benim bu konferansı bu kitaptan iktibas ettiğimi sanmıştı. Halbuki yukarıda da söylediğim gibi bu kitabı çok sonra görmüştüm."

İçtimai Adalet Konferansı

"İçtimai Adalet başkaları tarafından da işlenmiş bir konudur. Seyyid Kutup da bu mevzuda çok yazıp söylemiştir. Benim anlattıklarım da aynı çerçeve içindedir. Fakat tafsilat vardır."

Nübüvvet Konferansı

"Bir diğer konferans mevzuu da Peygamber Efendimiz'di. O'nu birçok yönleriyle takdim edip Risaletini ispat sadedinde verilmiş bir konferans ki, esasen kürsüde uzun uzun anlattığım Nübüvvet Serisinin bir özeti ve hülasası mahiyetindedir."

1976 Yılı Konferansları
Tarih Açıklama Yer
1976 Modern İlim ve Kur'an Bornova (İzmir)
1976 Darwinizm İzmir ve Ankara
1976 Altın Nesil İzmir, Çorum, Malatya, Karabük, Diyarbakır; Erzurum, Konya

1976 Yılı Vaazları
Tarih Yer Açıklama Türü
02.01.1976 Manisa Muradiye Camii Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) bakış açısı, isabetli karar vermesi. Nübüvvet
09.01.1976 Manisa Muradiye Camii Müstesna bir erkan-ı harp olarak Resul-ü Ekrem (s.a.s.). Nübüvvet
16.01.1976 Manisa Muradiye Camii Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) mucizeleri. Nübüvvet
23.01.1976 Manisa Muradiye Camii Duasının makbuliyeti, canlıların kendisine serfüru etmesi. Nübüvvet
30.01.1976 Manisa Muradiye Camii Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) mucizeleri. Nübüvvet
06.02.1976 Manisa Muradiye Camii Bereket-i taam ve mahfuziyeti. Nübüvvet
13.02.1976 Manisa Muradiye Camii Miraç ve şakk-ı kamer mucizeleri. Nübüvvet
20.02.1976 Kahramanmaraş Allah'a (c.c.) ve Resulü'ne (s.a.s.) muhabbet. Muhtelif
27.02.1976 Bursa Ulu Camii Kendimizi kontrol etmeden yaşamanın doğurduğu zararların neticesi olarak; muhasebe duygusu ve meselenin zıddı. Muhtelif
05.03.1976 Manisa Muradiye Camii Peygamberlerin verdiği haberler. Nübüvvet
12.03.1976 Manisa Muradiye Camii Asrımıza ait haber verdiği meseleler. Nübüvvet
19.03.1976 Manisa Muradiye Camii Resulüllah'ın (s.a.s.) semerelerinden: Tevhid. Nübüvvet
02.04.1976 Manisa Muradiye Camii Ba'sü badel mevt, adalet ve hakkaniyet semereleri. Nübüvvet
09.04.1976 Manisa Muradiye Camii Biricik insan semeresi. Nübüvvet
16.04.1976 Manisa Muradiye Camii Mesuliyet duygusu semeresi. Nübüvvet
23.04.1976 Manisa Muradiye Camii Basiretli itaat semeresi. Nübüvvet
30.04.1976 Manisa Muradiye Camii Emr-i bil maruf nehyi anil münker semeresi. Nübüvvet
27.05.1976 Manisa Muradiye Camii Beşaretler: Asrı saadette işaretler vasıtasıyla O'nu bilenler. Nübüvvet
04.06.1976 Manisa Muradiye Camii Beşaretler: Diğer kitaplardan işaretler. Nübüvvet
11.06.1976 Manisa Muradiye Camii Beşaretler: Diğer kitaplardan işaretler. Nübüvvet
18.06.1976 Manisa Muradiye Camii Beşaretler: Barnaba incilinde Efendimize işaretler. Nübüvvet
25.06.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an-ı Kerim derslerine giriş. Kur'an
02.07.1976 Manisa Muradiye Camii Resulü Ekrem (s.a.s.), sahabi ve ondan sonrakilerin Kur'an anlayışı. Kur'an
09.07.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an-ı Kerim'in belagatı, üslubundaki haşmeti. Kur'an
16.07.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an'ın çeşitli devirlerde, çeşitli tabakalardaki insanların anlayışına mümaşat etmesi. Kur'an
23.07.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an-ı Kerim'in insicam ve tertibi. Kur'an
30.07.1976 Manisa Muradiye Camii İfadesindeki saltanat, beyanındaki zenginlik 23 senede nazil olmasına rağmen sureler mabeyninde zıddiyetin bulunmayışı. Kur'an
06.08.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an-ı Kerim'in meseleleri ispattaki üstünlüğü. Kur'an
13.08.1976 Manisa Muradiye Camii Geçmiş kavimlerden hadiseleri tasvirdeki mükemmeliyeti. Kur'an
20.08.1976 Manisa Muradiye Camii Kıyametin tasviri Kur'an
28.08.1976 İzmir Bornova Merkez Camii Besmele'nin manası. Muhtelif
03.09.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an derslerinin hülasası. Kur'an
05.09.1976 İzmir Hisar Camii Cihad aşkı; Yeniden dirilişi temin edecek faktörler. Muhtelif
10.09.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an'da edebi tasvir; İfadesindeki lahutilik. Kur'an
12.09.1976 İzmir Hisar Camii Hakka dönüş Muhtelif
17.09.1976 Manisa Muradiye Camii Meseleleri takdim ediş tarzındaki mükemmeliyet. Kur'an
19.09.1976 İzmir Hisar Camii Niyet ve ihlas. Muhtelif
24.09.1976 Manisa Muradiye Camii Kur'an-ı Kerim'in musikisi. Kur'an
25.09.1976 Manisa Muradiye Camii Ramazan Bayramı vaazı. Ramazan Bayramı
08.10.1976 Bornova Merkez Camii Muhataplarının hissiyatına uygun tevcih-i kelam etmesi. İlmünnefs (psikoloji). Kur'an
15.10.1976 Menemen/İzmir Müjdeler. Asrımızda insanlar tekrar dine sahip çıkacaklardır. Muhtelif
22.10.1976 Bornova Merkez Camii İnsan ledünniyatının şerhi, irşada ve tebliğ edeceği hakikatleri kabullenmeye hazırlaması. Kur'an
29.10.1976 Bornova Merkez Camii Günahkar bir ferdin ele alınması, Allah'ın rahmetine ısındırılması Kur'an
05.11.1976 Bornova Merkez Camii Çeşitli karakterlerin ruh haleti açısından tahlili. Kur'an
12.11.1976 Bornova Merkez Camii Refah ve bunu takip eden felaketin hasıl ettiği halet-i ruhiyenin tahlili. Kur'an
19.11.1976 Bornova Merkez Camii Peygamberimizin gaybi ihbarları. Kur'an
26.11.1976 Bornova Merkez Camii Gelecekteki hadiseler hakkında ihbarat-ı gaybiyesi. Kur'an
02.12.1976 Bornova Merkez Camii Kurban Bayramı vaazı. Kurban Bayramı
03.12.1976 Bornova Merkez Camii Gelecekteki hadiseler hakkında ihbarat-ı gaybiyesi. Kur'an
17.12.1976 Bornova Merkez Camii Beşerin çalışmasına semere olarak lütf-u ilâhî mahiyetinde Kur'an'ın müspet ilimlere bakışı. Kur'an
24.12.1976 Bornova Merkez Camii Müspet ilimler ve beyan-ı İlâhîye. Kur'an
31.12.1976 Bornova Merkez Camii Müspet ilimler beyan-ı İlâhîyeye yanaşacak. Kur'an
1976 Elazığ Mesuliyet duygusu. Muhtelif
1976 İnegöl/Bursa Peygamber sevgisi. Muhtelif

[1] Latif Erdoğan, Fethullah Gülen Hocaefendi Küçük Dünyam

Son Güncelleme ( 02.11.2009 )
 
< Önceki   Sonraki >
Fethullah Gülen Web Siteleri