04:05:00

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Ana Sayfa arrow Hitabet arrow Vaizliği arrow 1977 Yılı Vaaz ve Konferansları
1977 Yılı Vaaz ve Konferansları Yazdır E-posta
16.11.1999

1977 yılı içinde verdiği başlıca vaazlar; Kur'an, Çocuk Terbiyesi, Kur'an'a göre Kadın, Haşir ve Ölüm Ötesi Hayat adlarını taşıyordu. Bu yıl içinde ayrıca yurtdışında konferanslar verdi.

Yurt Dışı Konferansları

Yurtdışındaki gurbetçi vatandaşlarımıza ulaşma ve onların milli-manevi duygularını tazeleme adına Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt gibi Almanya'nın değişik kentlerinde konferanslar verdi. Almanya'ya 1977 Kasım ayında giden Fethullah Gülen, Aralık 1977'de yurda dönmüştür. Bu konudaki gelişmeleri kendi ifadelerinden aktaralım.

"Bu yıllarda bir de yurtdışına gittim. Esas, yine yurtdışına gitme düşüncesini bana ilham eden de yine bu konferanslardır. Şu anda istek ve arzumun buut ve derinliğini kestiremiyorum; ama kendi kendime "Bir vesile olsa da bu konferans işini yurtdışında da sürdürsek" diye düşündüğüm oldu.

Almanya'da bulunduğum dönem içinde bir çok yerde konuştum. Berlin, Frankfurt, Hanov, Hamburg, Münih bunlardan bazılarıydı. Esasen programda daha bir çok yer olmasına rağmen biz Münih'ten uçtuk ve Türkiye'ye döndük. Diğer bazı arkadaşlar ise dönüşlerini kara yoluyla yaptılar..

Oralarda gördüğüm manzara ve bazı sebeplerden ötürü dönüşümüzü erkene alma zorunda kaldık. Bir de o sıralarda İzmir'de (16 Aralık 1977) bir zelzele olmuştu. Diğer taraftan, bu kadar süre Türkiye'den ve arkadaşlardan hiç ayrı kalmamıştım. Bazı tefeüllerim de bunlara eklenince erken dönüşe karar verdim.

Daha sonraları çok daha kalabalık karşılamalar gördüm; fakat o gün ilk defa 20-30 arkadaş havaalanına bizi karşılamaya gelmişlerdi. Onlardan o esnada gördüğüm sıcak alâkayı da ömrüm boyu unutmayacağım. Hepsiyle musafaha edip kucaklaşmıştık. İzmir'e dönünce vatanını bulmuş kuş gibi sevindim. Artık arkadaşlarımla beraberdim."

1977 Yılı Konferansları
Tarih Açıklama Yer
1977 İçtimai Adalet Isparta, Balıkesir
09.12.1977 Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Berlin
12.12.1977 Kurtarıcı Neslin Vasıfları Münih

1977 Yılı Vaazları
Tarih Yer Açıklama Türü
07.01.1977 Bornova Merkez Camii Müspet ilimler ve Kur'an Kur'an
14.01.1977 Bornova Merkez Camii Bütün tahavvülat Allah'ın (c.c.) güç ve kuvvetiyle meydana gelir. Kur'an
21.01.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an ayetlerinin devrin gelişmelerine bakışı. Kur'an
28.01.1977 Bornova Merkez Camii Meydana gelmiş ve ileride zuhur edecek Kur'an-ı Kerim'in remizlerinden anladığımız hususlar. Kur'an
04.02.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an nazarları fıtrata çeviriyor. Ahlâk bahislerinin mukaddimesi. Kur'an
11.02.1977 Bornova Merkez Camii Kur'anî terbiye vasıtasıyla Allah'a (c.c.) hakiki kulluk. Kur'an
18.02.1977 Bornova Merkez Camii Ferdin terbiyesi. Kur'an
25.02.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an ve Avrupa medeniyeti terbiyeleri. Kur'an
04.03.1977 Bornova Merkez Camii Ailede Kur'anî terbiye. Çocuk Terbiyesi
11.03.1977 Bornova Merkez Camii Çocuğun terbiyesi için vasatın hazırlanması. Çocuk Terbiyesi
18.03.1977 Bornova Merkez Camii Yedi yaşına kadar çocukların terbiyesi. Çocuk Terbiyesi
25.03.1977 Bornova Merkez Camii Çocuk terbiyesinde dikkat edilecek hususlar. Çocuk Terbiyesi
01.04.1977 Bornova Merkez Camii Çocuk terbiyesinde dikkat edilecek hususlar. Çocuk Terbiyesi
08.04.1977 Bornova Merkez Camii Çocukların yedi-onbeş yaşları arasındaki terbiyesi. Çocuk Terbiyesi
10.04.1977 İzmir Kır sohbeti: Mesuliyet duygusu. Sohbet
15.04.1977 Bornova Merkez Camii Terbiyede fünun-u müsbete, Allah'a (c.c.) imana vasıta olmalıdır. Çocuk Terbiyesi
22.04.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an-ı Kerim'e göre şahsen ve cemaat olarak nasıl olmalıyız. Çocuk Terbiyesi
29.04.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an'ın lafızları içinde bir takım ahlâkî prensipler. İhtiyaçların ve sabit huyların izale edilmesi. Çocuk Terbiyesi
06.05.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an'a göre kadın mevzuuna başlangıç. Çeşitli devirlerde kadın. Kur'an'da Kadın
13.05.1977 Bornova Merkez Camii Hukukun hayat-ı içtimaiyle ile alakalı temel kaideleri. Kur'an
21.08.1977   Düşüncelerimiz, durumumuz ve vazifelerimiz. Muhtelif
26.08.1977 İstanbul Yeni Cami Müslüman'ın işe başlama noktası "Ben"dir. Muhtelif
28.08.1977   Allah'ın zikredildiği evler. Şebabet dolu bir nesil Allah (c.c.) nazarında her şeydir. Muhtelif
04.09.1977   Müslüman'ın aksiyon cephesi. Muhtelif
09.09.1977 İstanbul Sultanahmet Fedakar ruhlar. Vazife şuuru. Şahsın mükellefiyetleri, bunu idraki, bu istikamette derinleşmesi. Muhtelif
11.09.1977 Bornova Merkez Camii Dünya ahiret muvazenesi kurma. Yapacağımız işte hedef tayin etme. Muhtelif
15.09.1977 Bornova Merkez Camii Ramazan Bayramı ve günahlardan arınma. Ramazan Bayramı
23.09.1977   Kur'an derslerinin özeti. Kur'an
30.09.1977 Ankara Şahsın vazifeleri, mükellefiyetleri, mükellefiyetin idraki ve mükellefiyet istikametinde derinleşmesi. Muhtelif
07.10.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an'a göre kadın mevzuu. Kur'an'da Kadın
14.10.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an'a göre kadın mevzuu. Kur'an'da Kadın
21.10.1977 Bornova Merkez Camii Kur'an'a göre kadın mevzuu. Kur'an'da Kadın
27.10.1977 Manisa Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği imkanları değerlendirerek yaz kış demeden Allah (c.c.) için çalışmak. Sohbet
28.10.1977 Bornova Merkez Camii Kadının tesettür şekli. Kur'an'da Kadın
04.11.1977 Bornova Merkez Camii Taaddüd-ü zevcat, şahitlikte ve mirasta kadının durumunun hikmeti. Kur'an'da Kadın
11.11.1977 Bornova Merkez Camii Ba'su badel mevt derslerine giriş. Haşir akidesinin fert, aile, cemiyet üzerindeki faydaları. Haşir
18.11.1977 Bornova Merkez Camii Haşri ispat hususunda Kur'an'ın takip ettiği yol. Haşir
25.11.1977 Bornova Merkez Camii Allah'ın (c.c.) isimlerinin gölgesi altında haşrin delilleri. Haşir
30.11.1977 Bornova Merkez Camii Allah'ın (c.c.) isimlerinin gölgesi altında haşrin delilleri. Haşir
10.12.1977 Almanya/Berlin Mesuliyet idraki. Muhtelif
1977 Almanya/Bremen İnsanın dünyaya gelişinin gayesi. Muhtelif
Son Güncelleme ( 13.10.2008 )
 
< Önceki   Sonraki >
Fethullah Gülen Web Siteleri