19:30:41

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Ana Sayfa arrow Hitabet arrow Vaizliği arrow 1989 Yılı Vaazları
1989 Yılı Vaazları Yazdır E-posta
11.11.1999

İstanbul'da 13 Ocak 1989 yılında Üsküdar Validesultan Camii'nde vaazlara başladı. Yine aynı yıl içinde Pazar günleri İstanbul'da Süleymaniye, Pendik, Sultanahmet ve Fatih; İzmir'de ise Hisar ve Şadırvan Cami'lerinde vaazlar verdi. Fatih Camii vaazları ise Ramazan ayında haftada bir Salı akşamları iftardan sonra teravih vaktine kadardı.

Üsküdar vaazları 16 Mart 1990 tarihine kadar (62 hafta) devam etti. Burada bütün yönleriyle Peygamber Efendimiz'i ve O'nun sünnetini anlattı. Bu vaazlar, daha sonra Sonsuz Nur adıyla 3 cilt halinde kitaplaştırıldı. 1989 yılı içinde Üsküdar Valide Sultan Camii'nde haftada bir Cuma günleri toplam 51 hafta vaaz verdi. Geri kalan 11 haftalık vaaz 1990 yılı içinde 16 Mart gününe kadar devam etmiştir.

1989 Yılı Vaazları
Tarih Yer Açıklama Türü
13.01.1989 Üsküdar Validesultan Camii Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) tanınmasında sa­habeler ve bizim durumumuz. Ezan'ın manası. Sonsuz Nur
20.01.1989 Üsküdar Validesultan Camii Peygamberimizin (s.a.s.) durumundan önceki ve sonraki asırlarda da idrak edilmesi. Sonsuz Nur
27.01.1989 Üsküdar Validesultan Camii Peygamberimizin (s.a.s.) geleceğini bütün varlıkla­rın müjdelemesi, O'nu beklemesi ve araması. Sonsuz Nur
03.02.1989 Üsküdar Validesultan Camii Hz. Muhammed'in (s.a.s.) asrımızda anlaşılması ve peygamberin vazifeleri. 20. yy. da bir kere daha O'nu ara­ma. Sonsuz Nur
10.02.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) iyiliği teşvik ve kötülükten uzaklaştırma tebliği. Sonsuz Nur
17.02.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sıddıkiyet-1. Peygamberimizin (s.a.s.) doğruluğu ve söylediklerinin aynen tezahür etmesi. Sonsuz Nur
24.02.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sıddıkiyet-2: Peygamberin gelmiş ve gelecek olaylar hakkındaki beyanı. Kalplerdeki imanın perçinlenmesi. Sonsuz Nur
03.03.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sıddıkiyet-3: Hadisleriyle sıddıkiyeti, hadislerdeki tarihi vakaların aynen tezahürü. Sonsuz Nur
10.03.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sıddıkiyet-4: (Emanet, Emniyet-1:) Hadisi şerifleriyle koruyucu hekimlik. Sonsuz Nur
17.03.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sıddıkiyet-5: Sıddıkiyet, koruyucu hekimlik mevzuu tamamlanıyor. Emanet-Emniyet mevzuuna giriş. Sonsuz Nur
22.03.1989 Üsküdar Valide Sultan Camii Bu dönemde bizler kendi açımızdan ve Cenab-ı Hak nazarında ne yaptık ve neler yapabiliriz. Berat Gecesi
24.03.1989 Üsküdar Validesultan Camii Emanet-Emniyet-2: Müminin peygamber ahlâkıyla ahlâklanması gerektiği. Sonsuz Nur
31.03.1989 Üsküdar Validesultan Camii Tebliğ-1: Efendimiz'in (s.a.s.) tebliğ metotları. Alemlere rahmet olması. Sonsuz Nur
07.04.1989 Üsküdar Validesultan Camii Tebliğ-2: Tebliğ karşısında insanı biadı. Sonsuz Nur
09.04.1989 Pendik Camii Pendik-1: Muhasebe duygusu, mesuliyet duygusu. Pazar Vaazı
11.04.1989 Fatih Camii Fatih-1: Peygamberimize (s.a.s.) karşı olan kalbi alakalarımız ve O'na muhabbet. Salı Vaazı
14.04.1989 Üsküdar Validesultan Camii Tebliğ-3: Fetanet-1: Tebliğde gösterilen gayret ve çekilen ızdırap. Fetanet sıfatına giriş. Efendimiz'in (s.a.s.) fetaneti. Sonsuz Nur
16.04.1989 Pendik Camii Pendik-2: İrade insanının destanı. Pazar Vaazı
18.04.1989 Fatih Camii Fatih-2: Peygamberimize (s.a.s.) tabî olmanın önemi, yolunun aydınlığı ve O'na sevgi. Salı Vaazı
21.04.1989 Üsküdar Validesultan Camii Fetanet-2: Efendimiz'in (s.a.s.) problemleri nasıl hallettiği. Herkesin maiyetinden mesuliyeti. Sonsuz Nur
23.04.1989 Pendik Camii Pendik-3: Ruhun ibadetle bütünleşmesi ve hayatın gayesi. (Bedenî hayat, ruhi hayat). Pazar Vaazı
25.04.1989 Fatih Camii Fatih-3: Peygamberimizin (s.a.s.) her tavrıyla İslam'ı en yüce noktada temsil etmesi ve kulluğu. Salı Vaazı
28.04.1989 Üsküdar Validesultan Camii Fetanet-3: Efendimiz'in (s.a.s.) peygamberliği ve fetanetin her peygamberin peygamberliğine delalet etmesi. Sonsuz Nur
30.04.1989 Pendik Camii Pendik-4: Hüsnüniyet ve nizamın yanında olmak ve bu hususta göstermemiz gereken hassas nokta veya hareket­ler. Pazar Vaazı
02.05.1989 Fatih Camii Kadir gecesi ve ehemmiyeti. Diğer memleketlerdeki Müslümanların çektiği çile eziyetlere ortak olma. Kadir Gecesi
05.05.1989 Üsküdar Validesultan Camii Ahlâk-ı hasene-1: Peygamberimizin âlemlere rahmet olması. Rahmet ve şefkat insanı olması ve sevgi ile gelmesi. Sonsuz Nur
06.05.1989 Üsküdar Valide Sultan Camii Ramazan Bayramı: Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek. Hakkın rahmetine ve merhametine mazhar olmak. Ramazan Bayramı
12.05.1989 Üsküdar Validesultan Camii Ahlâk-ı hasene-2: Peygamberimizin yumuşak huyluluğu. Hakikatle bütünleşmesi. Sonsuz Nur
19.05.1989 Üsküdar Validesultan Camii Ahlâk-ı hasene-3: Kerem ve tevazuu. İyiliksever olması. Sonsuz Nur
26.05.1989 Üsküdar Validesultan Camii Mükemmel bir aile reisi oluşu. Aile hayatı, evliliğin hikmeti ve aile için öğretici olması. Sonsuz Nur
02.06.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) iyi bir baba ve iyi bir dede ol­ması. Sonsuz Nur
09.06.1989 Üsküdar Validesultan Camii Talim-terbiye-1: Yetiştiriciliği ve umumi manada mü­kemmel bir eğitici olması. Sonsuz Nur
16.06.1989 Üsküdar Validesultan Camii Talim-terbiye-2: Kültür seferberliği. Sonsuz Nur
23.06.1989 Üsküdar Validesultan Camii İdarecinin vasıfları. Başarılı bir idareci için gereken va­sıflar. Efendimiz'in (s.a.s.) in­san unsuru üzerinde hassasiyetle durması. Sonsuz Nur
30.06.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) meseleleri halletmesi. Hicret ve Ticaret meselesi. Uhud'un tahlili. Hz. Ayşe validemizin hadisesi. Sonsuz Nur
07.07.1989 Üsküdar Validesultan Camii Meşveret, nazar ve kadem vahdeti. Meşveretin önemli bir usul olduğu, içtimai hayatta ve devlette meşveret hususu. Sonsuz Nur
13.07.1989 Üsküdar Validesultan Camii Kurban Bayramı hakkında. Kurban Bayramı
14.07.1989 Üsküdar Validesultan Camii Vermiş olduğu gaybi haberler. Allah Resulünün (s.a.s.) yarınları bugün gibi görmesi, dahiyane insanlar yetiştirmesi. Sonsuz Nur
21.07.1989 Üsküdar Validesultan Camii Komutanlığı ve imama itaat. Efendimiz'in (s.a.s.) askeri alanda taktik ve görüşleri. Sonsuz Nur
28.07.1989 Üsküdar Validesultan Camii Komutanlığı ve askerliği-1: Bedir vakası ve stratejik önemi. Bedir'e giderken yolların hazırlanması. Sonsuz Nur
04.08.1989 Üsküdar Validesultan Camii Komutanlığı ve askerliği-2: Uhud Savaşı ve stratejik önemi. Uhud'da stratejiyi mükemmelen ortaya koyması. Sonsuz Nur
11.08.1989 Üsküdar Validesultan Camii Komutanlığı ve askerliği-3: Hendek Savaşı ve stratejik önemi. Uhud savaşı ve Hendek vakası. Sonsuz Nur
18.08.1989 Üsküdar Validesultan Camii Komutanlığı ve askerliği-4: Efendimiz'in (s.a.s.) katıldığı vakalar. Hudeybiye Hayber, Mute vakası ve Mekke'nin fethi. Sonsuz Nur
25.08.1989 Üsküdar Validesultan Camii Bir liderin vasıfları. İyi bir lider ve tebası nasıl olmalıdır İdare planında insanları nasıl sevketmelidir Sonsuz Nur
01.09.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) harp sanatındaki uygulamaları. Erkan-ı harp sanatı. Haber alma ağı. İtaat şuuru. Askeri eğitim. Sonsuz Nur
08.09.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) harp sanatındaki uygulamaları. Erkan-ı harp sanatı. Haber alma ağı. İtaat şuuru. Askeri eğitim. Sonsuz Nur
15.09.1989 Üsküdar Validesultan Camii Söz sultanı oluşu-1: Sabırla alâkalı hadislerden misaller Sonsuz Nur
22.09.1989 Üsküdar Validesultan Camii İsmet sıfatının tahlili-1: Sözleri ile kitap yazılması. Şahsiyet ve hadisleri ve işleri. İhsan ve mehil verme hakkında. Sonsuz Nur
29.09.1989 Üsküdar Validesultan Camii İsmet sıfatının tahlili-2: Ahd-i cedid hakkında. Efendimiz'in (s.a.s.) ve diğer enbiyanın masumiyeti ve tertemiz olması. Sonsuz Nur
06.10.1989 Üsküdar Validesultan Camii İsmet sıfatının tahlili-3: Peygamberlerin masum oldukları ve Efendimiz'in (s.a.s.) ismeti. Sonsuz Nur
13.10.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) ismeti-1: Efendimiz (s.a.s.) hakkında hüküm verirken O'nun hakkında birşey söylerken dikkatli olunmalıdır. Sonsuz Nur
15.10.1989 Bakırköy Yenimahalle Camii Gerçek hayatın dini ha­yat olması. İnabe (vefa, bağlanma); Hakkın yolunda gösterilen vefa, vefa borcunu ödeme. Pazar Vaazı
20.10.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) ismeti-2: Efendimiz'in günahsızlığı. Yasaklara karşı hassasiyeti. Emredildiği şeyleri yerine getirme Sonsuz Nur
27.10.1989 Üsküdar Validesultan Camii Zühd ve takvası. Allah korkuşu, gözyaşı, iç alemi (namaz, oruç). Sonsuz Nur
03.11.1989 Üsküdar Validesultan Camii Efendimiz'in (s.a.s.) duaları. Duada, münacatta tutumu. Sünnetin teşriine giriş. Sonsuz Nur
10.11.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin teşrii. Sonsuz Nur
17.11.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnet bahsine devam. Sünnetin hayatımızdaki yeri. Sonsuz Nur
19.11.1989 Süleymaniye Camii Süleymaniye-1: Allah'a (c.c.) iman, marifetullah, vicdan ve ruh kültürü. Pazar Vaazı
24.11.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin teşrideki yeri-1: Sünnet nasıl ele alındı ve hassasiyet gösterildi Sonsuz Nur
26.11.1989 İzmir Hisar Camii Hisar-1: Camilerin ehemmiyeti, kudsilerin takvası, müminin basiretli oluşu. Pazar Vaazı
01.12.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin teşrideki yeri-2: Muhaddisin sünnet üzerindeki hassasiyeti. Sonsuz Nur
08.12.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin teşrideki yeri-3: Hadislerin tespitindeki incelik ve hassasiyet. Yalan uyduranlara şiddetli baskı. Sonsuz Nur
15.12.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin teşrideki yeri-4: Hadislerin muhafazası ve günümüze kadar muhafazasındaki gayretler. Sonsuz Nur
17.12.1989 Sultanahmet Camii Allah'a (c.c.) sevgi ve muhabbet iman-ı billah ikliminde marifetullah ile kanatlanıp Allah (c.c.) sevgisine ulaşma. Pazar Vaazı
22.12.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin bugüne intikali. Sünneti nakle­den sahabeden bahisler. Karşı gelenlerin durumu ve sebepleri. Sonsuz Nur
24.12.1989 İzmir Şadırvan Camii Şadırvan-1: İrade hassasiyeti, titizlik şuuru, takva. Pazar Vaazı
29.12.1989 Üsküdar Validesultan Camii Sünnetin teşride bir esas teşkil etme hususu. Tevrat'ın, Kur'an'ın ve Efendimiz'in (s.a.s.) sahabeden bahisleri. Sonsuz Nur
Son Güncelleme ( 13.10.2008 )
 
< Önceki   Sonraki >
Fethullah Gülen Web Siteleri